حضور پلاتین ایران در نمایشگاه ایران تلکام 2014
شرکت پلاتین ایران امسال نیز همچون سال های گذشته با اختصاص غرفه ایی بزرگ و زیبا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( ایران تلکام 2014 ) حضوری فعال و پررنگ داشت
در این نمایشگاه شرکت پلاتین ایران با استقبال چشم گیر علاقه مندان صنعت و صنایع مخابراتی همراه بود و مسئولان غرفه شرکت پلاتین ایران همواره پذیرای استقبال کنندگان بودند تا یک بار دیگر این شرکت در ردیف بهترین های نمایشگاه تلکام قرار گیرد

..


.


.

تاريخ تنظيم: یکشنبه 4 آبان ماه 1393