بازدید وزیر صنعت از غرفه شرکت پلاتین ایران در یازدهمین نمایشگاه صنعت تهران
شرکت پلاتین ایران بار دیگر با حضور قدرتمند در چهاردهمین نمایشگاه صنعت تهران که از 14 تا 17 مهر ماه 1393 برگزار شد توانمندیهای خود را در عرصه نمایش عموم قرار داد .
حضور جناب آقای نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با بازدید از غرفه شرکت پلاتین ایران همراه بود ، در این بازدید وزیر صنعت  ، معدن و تجارت جناب آقای مهندس محمد رضا نعمت زاده در گفتگویی با  آقای مهندس زنوزی مدیریت عامل شرکت پلاتین ایران  ضمن آشنایی با توانمندی ها و دستاوردهای جدید این شرکت  بر لزوم حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات باتوجه به کیفیت و توانمندی تولیدکنندگان داخلی تاکید کرد.


..


تاريخ تنظيم: سه شنبه 27 آبان ماه 1393