آدرس دفتر مركزي:


تهران- خيابان ميرزاي شيرازي –كوچه 17- پلاك25  و 12 كدپستي:1586663116


تلفن : 88329334   و  88329208   و  88839403   و   88830362   و    3 -88844751-021


فاكس: 88833385-021


Email : Platiniran2000@yahoo.com -  Info@platiniran.ir
آدرس کارخانه:


قزوين- شهر صنعتي البرز- خيابان حكمت سوم


 تلفن: 32233215-028          


فاكس:32225429-028


Email : Factory@platiniran.ir

* نام و نام خانوادگی
شماره تماس
ایمیل
* موضوع
* متن پیام