آموزش

 

از آنجائيكه استفاده و كاربرد محصولات توليدي با آموزش هاي مرتبط به نتايج مطلوب و قابل قبول­تري مي­رسد، اين شركت به منظور استفاده بهينه از باتري هاي صنعتي و ساير اقلام توليدي، دوره هاي آموزشي مفيدي در زمينه آموزش رايگان مصرف كنندگان با ارائه مستندات و نقشه هاي كامل و با بهره­گيري از كارشناسان مجرب واحد آموزش تدارك ديده است.

دوره آموزشي طي مراحل زير انجام مي گيرد:


1.      آشنايي با سيستم انواع باتري هاي صنعتي شامل زمان شارژ و دشارژ و ولتاژ نگهداري و استفاده بهينه از باتري

2.      ارائه آموزش­هاي تئوري و عملي به منظور آشنايي عيب­يابي و سرويس و نگهداري محصولات توليدي

3.      ارائه کتابچه ها و جزوات راهنمایی سرویس و نگهداری .